ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, САЩ!
Датата на създаване на САЩ е 04.07.1776
4 ни дава информация, каква е тази държава, какъв е народа, населението – какви заложби, таланти и способности има. Още при създаването на държавата е предопределено, тя да има многорасово, многокласово, с различен произход население, което да живее в разбирателство помежду си. Заложени са способности за развиване на различни по естество занаяти, с които да са уникални сами по себе си, и от които хората да могат спокойно да изкарват прехраната си. И докато те го правят, държавата ще е добре. Съществуват много подходящи условия за развитие на модерни технологии, на масово изкуство като радио, телевизия, кино. Много добри предпоставки за търговия. Постоянното движение е характерна черта за тази държава.

Когато дадената вибрация на датата не се „живее” по подходящ начин от субекта, тя се проявява със своите негативни и неприятни характеристики, с цел да напомни за себе си. И тук този закон на Вселената е валиден в пълна сила. Свидетели сме на постоянно расово напрежение. Виждаме как свободно се експлоатират способностите на хората. В отговор -  в държавата цари несигурност, нестабилност. Работа има, но невинаги тя дава необходимата обезпеченост. Дават се обещания, много се говори, заемат се позиции, но всичко това се нарушава в даден момент, в зависимост от „интереса” - здравни и пенсионни застраховки, фалиране на банки и пенсионни фондове.

Жизненият път по тази дата е 5 (14)  – свобода, независимост, страст, нестандартност, хармония, чужбина, сбъдване на мечти, „лесни пари”, късмет.
Жизненият път е това, към което субектът трябва да се стреми и така да изпълни своята еволюционна цел. Както всички знаем, повечето от тези думи са се превърнали в нарицателно за САЩ. Но дали всичко това е истинско и присъщо за Америка? Тъй като тук ЖП идва от 14, за осъществяването на положителните характеристики на 5 е необходимо субектът да се ангажира, да бъде истински „приятел” с другите, да се труди без да злоупотребява с благоразположението на заобикалящите го. Именно в тази насока е необходимо ръководителите на държавата да положат повече усилия. Досега (или през повечето време досега) виждаме, че Америка няма такава политика, напротив – прави точно обратното. В резултат на това, по споменатия вече закон на Вселената, там царят алкохола, наркотика, безотговорността. Харчи се безотговорно и държавата е потънала в дългове. Изискването и очакването, всички останали да се съобразяват с нея, водят до усещане за безнаказаност. И в един момент се оказва, че „Американската мечта” (5) има много висока цена (4). (тук нямам предвид емигрантите от последните две десетилетия, защото те отиват там със знания и умения, дадени им от родните им държави, а тези хора, които се раждат и израстват там). „Мечтата” става все по-труднодостижима.

А реално, почти целия свят приема и вижда САЩ като една могъща, стабилна, здрава държава – това е информацията, която получаваме от цифрата, сбор от двете категории „дата” и „жизнен път” –  9. Каквото и да се случва там, каквато и да е реалността вътре в държавата, тя ще продължава да създава това впечатление. Докато един ден 4 и 9 не създадат крайно напрежение и държавата не изгуби своята независимост, свобода и щастие (5).