Предизвикателството на 2222 принадлежи към групата на Царските числа 11, 22 и 29 – и трите числа се делят на 11. Всяко едно от тях носи своето послание и предизвикателство, всяко едно от тях притежава силата и дара на 11, и същевременно – неговите изисквания.

За енергията на 11 и как да се справим с нея може да прочетете в тази статия.

Нека сега разгледаме 22. Това число е по-особено и по-сложно, защото освен 11, то съдържа в себе си два пъти 2-ка и сборът е 4. Всички тези цифри (2, 4 и 11) взаимодействат помежду си и така създават много специфична характеристика.

2 е чувствителна, нежна, зависима. При наличието на 2 бр тези качества се засилват.
11 е силна, изискваща, очакваща полагащото ѝ се, контролираща.

Сборът от двете 2-ки е 4. А 4 е насочена към приятелите, към материалната сфера, към различието, към движението, към равноправието.

Това са три различни типа енергии – емоционална, психична, материална. И това прави числото 22 толкова сложно – на притежателите му се налага да живеят и трите енергии като една.
Но тези характеристики на 22 не са случайни. Родените на тази дата имат много специална задача в този си живот и ако те успеят да работят по нея, животът им ще придобие смисъл и те ще бъдат доволни и щастливи, ще бъдат реализирани.

От 11-ката тези хора получават силата и интуицията, усещането да си значим и да ти се полага (като на Цар), усещането да си незаменим.
Двете 2-ки в числото носят чувствителността, носят привързаността, зависимостта от някой друг и съответно, носят емоционалната ранимост, ако не получат това, което желаят.
Двете енергии (на 11 и 2) трудно работят една с друга – 11 казва „Аз съм Върховенството и не е необходимо да се съобразявам с когото и да е”, а 2 отсреща „колко ще е хубаво да бъда с някой, някой друг да поеме инициативата, а аз просто да съм с него”. И това носи едно постоянно противоречие, което създава съответното напрежение в живота на тези хора. Често това се проявява и като силно обсебване (11) на партньора (2).

И за да е още по-интересно, сборът на цифрите е 4. Тук съществуват различни варианти на проявление:
- 22 иска да е центъра (11) сред приятелите си (4), и същевременно е зависима (2) от тях. За тези хора приятелите са най-важните, те са тяхното семейство. Това води до две проявления, които могат да се сменят –> тези хора или изискват/очакват от приятелите си, постоянно да им обръщат внимание (и ако не го правят, те се чувстват пренебрегнати и страдат емоционално), или, когато се случи нещо в живота им, те първо се обаждат и търсят приятелите си (за съвет или за споделяне, и в крайна сметка – за помощ), а не близките и роднините си.
- 11 очаква (смята, че му е положено), чрез партньор или взаимоотношения с други хора около него (2), да получава достатъчно средства (пари и други материални ценности) за покриване на екзестенциалните си нужди. По принцип, те не искат повече – просто достатъчно средства, с които да могат да се радват на живота. Тази сума зависи от вътрешните потребности и разбирания на родените на 22-ра дата.

Както виждате, и двата варианта са с центрирано движение – 22 иска да получава, което идва от очакванията на 11. Това обаче не е в съзвучие с природните, вселенските закони. Няма как някой от нас, незавсимо на коя дата е роден, само да получава – не сме тук, на Земята, с тази цел. И така, с времето, при родените на 22-ра дата започват да се появяват някои проблеми:
-          често се случва така, че възникват проблеми с децата на тези хора, които влияят емоционално на родителя 22
-          друго проявление е физическо неразположение – тъй като 11 притежава голямо количество сила, която при 22 не е използвана, тя започва да „се връща” към притежателя си – много често това се отразява в главоболие, високо кръвно, чести инциденти, проблеми със сърцето – като цяло, натрупана неупотребена физическа енергия
-          понякога 22 загубва източника на средства в живота си – неживяната 11 наранява 4-ката, която по принцип носи тези необходими средства. Това може да се прояви и като невъзможност да се намери работа, която се харесва на 22 и която да носи необходимата заплата за покриване на жизнените нужди.
-          Друго проявление може да бъде загубата на приятел/и (отново наранената 4-ка)

Всичко това е прекрасно на теория, но предполагам, че за родените ще е интересно да разберат, какво всъщност е добре да правят със себе си и живота си. Затова нека разгледаме съветите към тях. Те идват от предизвикателствата и дарбите на 11 – тя е най-силната цифра в комбинацията между трите цифри.

11 генерално иска смирение пред случващото се и използване на силата, интуицията, убедеността в полза за човешкия род (другите около нас). Нека още веднъж насоча към статията за 11.
Знам, че това звучи много високопарно, но не е така – службата на 11 може да бъде осъществявана и в най-забутаното селце, в което има само 10-15 жители – не е необходимо да се случи нещо мащабно, някакво бедствие, или пък да си на висок пост, за да помагаш. Навсякъде, където има човешки души, 11 може да намери приложение на способностите и силата си. От изключителна важност се явява нефизическата сила/енергия, онова невидимото, което често върши чудеса и е един от даровете на 11.

2-ките даряват 22 с изключителна интуиция за това, от какво се нуждае човекът отсреща. Дават и нежността, отвореността да се свързваш с другите.

И накрая 4 дава дарбата да се работи с много и различни хора, да се работи с документи, с ръце, някакъв занаят.

И когато свържем дарбите на тези три елемента в 22 се получават следните насоки за реализация:

-          дейности, свързани с много хора, при което 22 помага за реализацията и разрешаването на различни проблеми
-          дейности, свързани с енергийно въздействие върху човешкото тяло – най-често срещаната проява е масажът – през ръцете на 22 ще протича изключително силна енергия (11), която 2 ще насочва към подходящите части на тялото и това се извършва чрез ръцете/дланите (4)
-          дейности, изискващи смелост, адреналин, за да бъдат осъществявани, и които се извършват сред или за много хора, при които мекотата, нежността и интуицията на 2-ката предразполагат тези хора – това може да е работа с неизлечимо болни хора.

Моят съвет към родените на 22-ра дата е следния: замислете се, какво точно от даденостите на 11 притежавате (няма как да го нямате – 11 е част от Вас) и помислете, как можете да го приложите на практика (4), за да помогнете по един приятен, мек, нежен начин (2) на другите около вас.

И когато направите това, ще усетите силата на 11, 2+2 ще ви донесе нежност от страна на партньра Ви, а 4 ще ви подсигури необходимите средства, за да се наслаждавате на живота и ще задържи приятелите в живота Ви.

Доверете се на себе си и Вселената – Вашата дарба е уникална, използвайте я, за да намерите смисъл от пребиваването си тук, на Земята и така да бъдете щастливи.

Пожелавам Ви светъл път и да успеете за помогнете на възможно най-много хора със способностите си!