За Цифрите
1 – единицата носи енергията на новото начало, действието, смелостта, решителността, целите. Това е мъжка енергия, насочена навън – за покоряване, за борба. Тя не се интересува какво се случва в света с другите – важни са ѝ собствените желания, решения и цели. Единицата не се съобразява. Това е енергията на първопроходците, на новаторите, на тези, които са първи благодарение на собствените си усилия. При нейно влияние в даден период от живота настъпват коренни промени, които са трайни и след които няма връщане назад. Това е времето на взимане на решения и на действие.

2 – двойката носи енергията на партньорството, нежността, зависимостта от друг. Тя е женска енергия, насочена навътре в нас – активни са емоциите и вътрешните преживявания. Двойката може да бъде себе си само при наличие на партньор – независимо в личен или професионален план. Тя носи енергията на полярността или
/или – няма среда. При нейното влияние ние ставаме по-сензитивни, по-интуитивни, насочени сме към близкото до нас същество, имаме нужда да бъдем с някой, да получаваме нежност. Затова това не е време за взимане на решения.

3 – тройката е енергията на творението, във всичките му форми, появяващо се вследствие на предприети действия и спазване на определени норми и закони в обществото.  Тройката олицетворява рода, семейството, организацията. Тя е всичко онова, което подкрепя и подпомага нашия материален живот. Като цяло тройката е много положителна и стабилна енергия, която може да ни донесе много приятни неща по времето, когато действа в живота ни.


4 – четворката носи енергията на различието – всеки има право да бъде уникален по собствен начин и енергията на четворката дава възможност това да бъде манифестирано в света – чрез различните класи и раси, занаяти, занимания, интереси. Енергията на четворката е насочена навън и олицетворява другите в нашия живот и отношението ни към/с тях. Това е първата цифра в числовата редица, която ни свързва със света извън нас. Когато тя действа в даден период от живота ни, ние сме повлияни от взаимоотношенията ни с хората около нас и нашите задължения в ежедневния живот.


5 – петицата е енергията на свободата, усещането да сме свободни – по какъвто начин ние сами изберем. Това е цифрата в средата на числовата редица и олицетворява баланса между личните цифри (1-4) и обществените цифри (6-9). Тя дава възможност да намираме компромиси, да балансираме между личните ни нужди и задълженията и връзките в обществото като цяло, и въпреки това да останем себе си. Поради усещането за свобода ние имаме възможността да изпитваме страст и вдъхновение, да се запознаваме с чужди култури, да работим самостоятелно. Петицата е много положителна и лека енергия и когато действа в живота ни, ние имаме възможността да се насладим на красотата на живота във всичките ѝ форми, дадени от Вселената.


6 – шестицата ни носи енергията на любовта и плодотворността, на грижата, на красотата, на емоционалността. Това е първата цифра, олицетворяваща връзка с останалите индивиди в обществото и като такава, носи определени задължения. Всеки път, когато изживяваме любов, майчинство, полагаме грижи, ние трябва да се лишим от някои наши желания, за да получим дара на шестицата. Тя е женска енергия, насочена навътре – преживява се на вътрешно ниво и носи много емоция. В житейските периоди, управлявани от тази цифра, ние искаме да обичаме и да сме обичани, да имаме деца, налага ни се да полагаме грижи за близки хора. 


7 – седмицата е енергията на висшия интелект, на науката, на знанието. Тя ни носи желание да учим все повече и повече и така да имаме по-добри професионални възможности. Седмицата е енергията на мъдростта и вярата, придобити чрез опит, по пътя на някакъв вид себеотричане и страдание, и като такава олицетворява Божията/Вселенската промисъл. Така тя се свързва с милосърдието към неоправданите членове на обществото и изисква по-можещите и по-знаещите да оказват помощ. Когато седмицата влияе на даден период от живота ни, ние не се интересуваме толкова от ежедневните проблеми, а се концентрираме върху изучаване на нещо по-висше, търсим смисъла на нещата, желаем да изявим придобитите вече знания в професия, където те ще бъдат оценени.


8 – осмицата носи енергията на финансовата сигурност вследствие на упорит труд. Това е енергията на парите – взимаща и даваща. Осмицата е материална енергия, олицетворяваща задълженията и ограниченията в материалния свят, обвързаността и дълга във взаимоотношенията. Тя е мъжка, практична енергия, стремяща се към реален, материален резултат. И когато тази енергия навлезе в живота ни, тя иска от нас да се погрижим за собствените си финанси, независимо от емоционалното ни състояние, и ако ние не го направим или ако дълго сме злоупотребявали в определени обществени взаимоотношения, ще ни се наложи да се променим, да се трансформираме, без оглед на средствата, за да влезем отново в границите на живота. 


9 – девет е енергията на стабилността и твърдостта. Това е крайната цифра от числовата поредица и като такава тя събира и запаметява мъдростта на всички цифри. Имайки всички тези качества в едно, девятката представлява авторитета и респекта на и към знаещите и можещите. Тази енергия е трудноподвижна и безкомпромисна. Когато се появи в живота ни, тя ще прекрати всички ненужни взаимоотношения и ангажименти, ще ни донесе стабилност и сигурност .


Нумерологията е наука като всяка друга – със своите теории и правила. И като такава, тя също има и изключение – числото 11 – това не е цифра, но се взима заедно с цифрите като базова категория


11 – така нареченото Царско число. И въпреки, че не е самостоятелна цифра, то носи своята специфична енергия в живота ни. 11 дарява със  силата, енергията и властта на Царете, но има и едно много голямо изискване – Смирение. Смирение пред законите на Вселената, на Бог, на Природата, на Създателя. Имайки даровете на безусловната власт, Царете са призвани да служат на народа си – по същия начин 11 изисква служба в името на доброденствието на хората. И за да могат да се справят с тази нелека задача, 11 им дава и друг дар – интуиция, във всичките ѝ форми.

И когато енергията на 11 ни посети в даден период от живота ни, ние ще бъдем изпълнени с енергия, но заедно с това ще преживеем неочаквани, изненадваащи, необратими промени, дошли, за да ни напомнят, че все пак, на тази наша прекрасна Земя, не всичко е във властта на хората – има неща, които са подвластни само и единствено на Бог/Вселена/Творец. А ако ние все пак решим, че можем да се справим с всички предизвикателства, ще се наложи отново да ни бъде напомняно за йерархията във Вселената. При 11 няма компромис и право на избор.