Консултация
Всеки един от нас е едно уникално творение на Вселената и притежава собствените си таланти и способности, има собствените си уроци за упражняване, ще мине по собствения си път и по собствения си начин.

По време на консултацията клиентът може да разбере кои са най-силните му страни, на които може да разчита, кой е пътят, който трябва да извърви, как е най-подходящо да подходи в даден момент и дадени обстоятелства.

Анализът на картата дава възможност да се открият истинските, дълбоките причини за проблемите в живота на клиента, и така, знаейки ги, той да може по-леко да се справя с предизвикателствата. Комбинациите на цифрите дават отговори на почти всички въпроси, интересуващи клиента. За него самия остава да бъде честен със себе си и да тръгне по собствения си път. 

За да се свържете с мен може да използвате формата за контакт в дясната лента на страницата.